2019
Danh mục Thế giới các sản phẩm và phụ kiện làm tóc chuyên nghiệp


tiếng Việt

sản phẩm cho mái tóc
MAXXELLE

MAXXELLE

HÃY SUY NGHĨ MAXXELLE Thuốc nhuộm tóc
Thuốc nhuộm tóc

HÃY SUY NGHĨ

Tiếp theo thế hệ màu bao gồm 100% 100% của grey tóc, làm cho việc điều trị càng tự nhiên càng tốt vì không amoniac, PPD (Para-Phenylenediamine), resorc...

THÔNG TIN SẢN PHẨM

X

privacy